آرشیو برچسب ها : دوره چاپ

نظر به اینکه امروزه در هر فروشگاه و رستورانی کیسه های پلاستیکی و کاغذی چاپدار و رنگارنگ را می بینیم، نحوه چاپ بر روی انها میتواند جالب توجه باشد. دوره طولانی چاپ روی کیسه پلاستیکی برای اکثر موارد،چاپ روی کیسه های پلاستیکی به شیوه های مختلفی بسته به اندازه دوره کار ماشین چاپ انجام میشود. یکی […]